Consultanța și soluțiile tehnice sunt asigurate fermierilor prin intermediul echipei de vânzări, a departamentului tehnic și de marketing.

Echipa de vânzări reunește ingineri agronomi care au cunoștințe complexe în domeniul agricol și care beneficiază de instruire continuă, pentru dezvoltarea și consolidarea cunoștințelor specifice.

Specialiștii Naturevo efectuează vizite pe teren, identifică problemele culturilor, elaborează soluții specifice, oferă produsele necesare, urmăresc efectele tratamentelor recomandate, stabilesc măsurile ulterioare, propun corecțiile necesare şi realizează calculul economic preliminar.