Tehnologii flexibile FLEXITECHagro

 

FLEXITECHagro – Tehnologii flexibile pentru agricultură

 

Naturevo dezvoltă tehnologii flexibile pentru diverse culturi și zone pedoclimatice.

Aspectele determinante în elaborarea tehnologiilor sunt specificitatea și diversitatea condițiilor de cultură a plantelor (sol, climă, loc etc.), dinamica factorilor de producție de-a lungul vegetației, potențialul tehnico – economic al fermierilor, evaluarea profitabilității, respectarea principiilor și recomandărilor de bune practici în agricultura durabilă, asigurarea profitabilității culturii și trasabilitatea produsului agricol.

Mijloacele utilizate în programele FLEXITECHagro® sunt:


  • Cele mai noi cunoștințe în domeniu;
  • Ghidurile de bune practici agricole – conform cu legislația UE și recomandările agrotehnice;
  • Semințe și material de plantat în funcție de zonele de cultură și de specificitatea condițiilor locale;
  • Îngrășăminte de sol adaptate pentru caracteristicile solului, plantă cultivată, cultura anterioară și creșterea randamentului de utilizare a elementelor nutritive etc.;
  • Fertilizanți foliari complecși cu macro și microelemente specifice pentru culturi, faze de vegetație, carențe, cu efecte complementare, sinergice sau colaterale etc.
  • Insecticide, fungicide, erbicide, acaricide, rodenticide integrate în programele FLEXITECHagro®, la nivel ICM (Management Integrat al Culturilor);
  • Bioregulatori, stimulatori de creștere, metabolism, înrădăcinare, răsărire sau inhibitori;
  • Produse pentru tratarea semințelor și a materialului de plantat;
  • Produse pentru combaterea dăunătorilor din depozite.