Author Archives: naturevo_wp

Tehnologie Naturevo pentru cultura de soia


Culturile cele mai expuse în condițiile schimbărilor climatice sunt cele cu un coeficient de transpirație ridicat și cu un consum de apă ridicat pentru obținerea producției. Soia este o mare consumatoare de apă și nutrienți.

 

Naturevo are soluții pentru obținerea unor producții consistente și de calitate, cu un consum de apă și nutrienți mult mai redus.

Prin programele pe care le implementează, Naturevo măreşte randamentul energetic cu până la 100% prin:

 • Utilizarea fertilizanţilor cu eliberare controlată: la doze de 2 – 3 ori mai mici, se obţine aceeaşi cantitate de elemente nutritive ȋn plantă;
 • Reţetele de stimulare a germinaţiei seminţelor reduc de 2 – 3 ori cantitatea de energie internă a seminţei pentru desfăşurarea proceselor iniţiale, până la transferul consumului energetic pe baza produselor de asimilaţie clorofiliană.

 

Reţetele complexe de protecţie / fertilizare / stimulare aplicate foliar, uneori şi radicular sau prin fertigare, pot duce la creşterea randamentului fotosintetic cu până la 100%. Reţetele complexe determină reducerea consumurilor energetice prin:

 • Prevenirea atacului agenţilor dăunători (planta consumă intens pentru a se apăra);
 • Reducerea transpiraţiei, respiraţiei, fotorespiraţiei şi / sau prelungirea activităţii celulelor / ţesuturilor.

 

Prin implicarea sa în cultura de soia, Naturevo asigură un nivel de producție superior, chiar în contextul unui deficit de apă din sol și al temperaturilor extreme, cu umiditate redusă a aerului.
Astfel, pentru stimularea germinației și protejarea plantelor tinere, la tratament sămânță, Naturevo recomandă: ROOTIP BASIC + KERAFOL sau KERAMIN K + inoculant.
Pentru stimularea formării florilor, a fecundării (mărirea numărului de păstăi legate), mărirea numărului de boabe în păstăi, creșterea rezistenței la secetă și mărirea producției, Naturevo recomandă: EVOBOR + KERAFOL + OVIPRON + FIGHTER PHOS + ENERGEVO + fungicid + acaricid (dacă este cazul).

În funcție de specificul culturii, în loc de ENERGEVO se poate folosi unul dintre fertilizanții foliari: CODICEVO, MATUREVO, FINALEVO, REZISTEVO. Toți fertilizanții speciali din gama EVO au de 3 – 5 ori mai multe elemente chelatate decât alte formulări.

Naturevo are produse în portofoliu și pentru soia cultivată ecologic. Pachetul de tratament și germinare recomandat pentru culturile ecologice este următorul: ROOTIP MIX + KERAFOL EVO + ALTOSAN + DEFFORT + MIMOX.

Beneficiile folosirii pachetelor FLEXITECHagro® de germinare:

 • Asigură răsărirea rapidă chiar în condiții de stres termic, hidric și de compactare a solului.
 • Conferă vigoare sporită plantelor în primele faze de vegetație.
 • Întârzie apariția bolilor foliare în culturi cu câteva săptămâni.
 • Reduce consumurile energetice, prezervând energia internă a plantelor.
 • Mărește absorbția selectivă a macro și microelementelor nutritive din sol.
 • Mărește rezistența tinerelor plăntuțe în fața agenților patogeni din sol și a stresului abiotic.
 • Determină parcurgerea mai rapidă a fazelor de vegetație și timpurietatea recoltei.

 

Pentru informații suplimentare privind produsele din pachetele FLEXITECHagro® care se pot utiliza la cultura de soia, accesați flyer-ul Naturevo pentru cultura de soia din sectiunea CATALOAGE de pe site.


 

Tehnologie Naturevo pentru cultura de căpșuni


Culturile cele mai expuse în condițiile schimbărilor climatice sunt cele cu un coeficient de transpirație ridicat și cu un consum de apă ridicat pentru obținerea producției. Căpșunul este un mare consumator de apă și nutrienți.

 

Tehnologia cadru recomandată de Naturevo pentru obtinerea unei producții consistente și de calitate, cu un consum de apă și nutrienți mult mai redus.

 

Fertilizare de bază – NOVATEC® CLASSIC

Fertigare – HIDROSUPEREVO

La plantare: pentru plante în ghiveci / rădăcină nudă, mocirlire – ROOTIP BASIC, FIGHTER PHOS, CALYPSO.

Tratament foliar: EVO RIGHT 5, FIGHTER PHOS, ALGIFORTE, DEFFORT, OVIPRON TOP, COPFORT, KERAFOL, EVOBOR, MIMOX, MICROFORT, REZISTEVO, KERAMIN K, ALTOSAN.

Notă: Specialiștii Naturevo realizează schema de tratament pe săptămâni, în funcție de specificul zonei și a condițiilor climatice. În cazul unei primăveri foarte ploioase, se impun mai multe tratamente. Culturile sunt monitorizate și măsurile necesare sunt adaptate în funcție de evoluția plantelor.

Post recoltare: BOUILLIE BORDELAISE, OVIPRON TOP.

Pentru informații suplimentare privind produsele din pachetele FLECITECHagro®, accesați catalogul de produse speciale Naturevo în secțiunea CATALOAGE de pe site.


 

Produse pentru toamnă în cultura de rapiță


Pe lângă insecticidele și fungicidele aplicate în mod curent, Naturevo vă recomandă produse care au asigurat un spor de producție consistent la cultura de rapiță.

 

EVOBOR

 • Pentru a acoperi necesarul de bor, în condițiile deficitelor curente din solurile României;
 • Pentru diferențierea mugurilor de ramificare;
 • Pentru mărirea rezistenței la ger.

 

ENERGEVO

 • Pentru ieșirea rapidă a plantelor din „criza de fosfor”;
 • Pentru mărirea rezistenței la stresul abiotic și biotic;
 • Pentru echilibrarea nutriției.

 

FIGHTER PHOS

 • Pentru a asigura transferul produselor sistemice acropetal și bazipetal (fungicide, insecticide, fertilizanți, bioregulatori);
 • Pentru a mări rezistența plantelor la infecții micotice și bacteriene;
 • Pentru mărirea rezistenței plantelor la secetă și ger.

 

CODICEVO, MATUREVO, REZISTEVO

 • Pentru echilibrarea nutriției plantelor.

Alegerea unuia dintre produse se va face cu specialiștii Naturevo, pe baza analizei din teren.

 

OVIPRON TOP

 • Pentru diminuarea arsurilor provocate de radiațiile solare puternice;
 • Pentru reducerea pierderilor de apă prin evapotranspirație și prin fotorespirație.

 

EVO RIGHT 5

 • Pentru îmbunătățirea activității produselor de tratament prin reducerea durității apei;
 • Pentru reducerea / anihilarea spumării;
 • Pentru îmbunătățirea dispersiei soluției.

 

KERAFOL / KERAMIN K

 • Pentru reducerea efectelor arsurilor / carențelor / fitotoxicităților și mărirea rezistenței la stresul biotic și abiotic.
 • Pentru creșterea rezistenței la boli și la ger.

 

ROOTIP BASIC

 • Pentru îmbunătățirea înrădăcinării, la culturile cu riscul descălțării în iarnă.

 

Produse pentru culturile ecologice de rapiță

 

 COPFORT / MIMOX

 • Pentru prevenirea și combaterea atacurilor de boli.

 

LASER 240 / DEFFORT / GAREX B

 • Pentru controlul insectelor.

 

ALGIFORTE / KERAFOL EVO

 • Pentru reducerea efectelor arsurilor / carențelor / fitotoxicităților și mărirea rezistenței la boli și la ger.

 

ALTOSAN

 • Pentru prevenirea bolilor fungice și bacteriene.

 

Agricultura ecologică

Agricultura ecologică, între mit și realitate


De ce agricultura ecologică / organică / biologică?

Pentru că ni se pare mai aproape de natural și ne dă senzația că vom mânca mai curat.

 • Pentru că urmare a neglijențelor multiple din partea celor implicați în procesul de producție agricolă, poluarea solului și a mediului, în care apele sunt componenta cea mai afectată, a ajuns la cote alarmante, cu influențe negative evidente.
 • Pentru că poluarea industrială afectează mari suprafețe agricole, iar producția obținută în aceste locații (ecosisteme) este încărcată cu poluanți periculoși pentru sănătatea plantelor.

 

Enumerarea ar putea continua, dar mai bine să intrăm în „miezul problemei”, al producției agricole propriu-zise.

 

Surse principale de poluare în producția agricolă și posibilități de intervenție prin mecanisme / soluții ecologice.


1. Nutriția dezechilibrată, mai ales cu azot

 

Pe plan mondial, nutriția dezechilibrată, în care îngrășămintele cu azot sunt preponderente, reprezintă principalul factor poluant al solului, apelor și aerului.

Presiunea exercitată de producătorii de îngrășăminte azotoase, atât asupra cercetătorilor din domenii ale producției agricole, cât și asupra fermierilor, prin informarea eronată privind cantitățile de azot necesare pentru obținerea producției la diferite specii, în soluri / medii diferite, duce la creșterea cantităților de îngrășăminte azotoase utilizate, cu efecte dezastruoase în timp, atât asupra mediului, cât și asupra consumatorilor de produse agricole.

Se poate reduce major cantitatea de îngrășăminte azotoase, atât în agricultura convențională dar, mai ales, în agricultura ecologică.

În cazul agriculturii ecologice, reducerea consumului de azot poate merge uneori până la scăderea producției, mai ales în primii ani, până se echilibrează modul de nutriție, atât în apă, cât și foliar.

În principal, pentru fertilizarea solului, azotul se poate lua din diferite forme de gunoi (de grajd, de păsări, de ovine), în diferite stadii de fermentare, din produse cu microorganisme care conțin sau preiau azot din atmosferă / apă sau chiar din soluri îmbunătățite natural.

Pentru alte elemente nutritive, precum fosforul și potasiul, se pot folosi rocile mărunțite, acestea venind și cu diferite conținuturi de microelemente.

Un rol foarte important, atât pentru nutriția radiculară, cât mai ales foliară, aceasta din urmă participând nemijlocit și la îmbunătățirea randamentului fotosintetic, îl au produsele pe bază de extracte vegetale naturale sau extracte din alge marine, precum și produsele obținute din depozite naturale micronizate.

2. Utilizarea produselor de protecție a plantelor cu potențial poluant

 

Pentru agricultura convențională, utilizarea produselor de protecție a plantelor continuă să reprezinte singura cale prin care se pot obține producții agricole în cantitatea și la calitatea dorite.

Este știut că pentru a introduce astăzi pe piață un produs de protecția plantelor, costurile pentru analizele de impact asupra mediului, asupra altor organisme și asupra omului sunt uriașe, uneori mai mari decât pentru medicamentele utilizate în medicina umană.

Și totuși, efectele supradozărilor, utilizării iraționale, a utilizării pe termen lung, precum și posibilele efecte colaterale directe sau generate de combinații sunt imposibil de prevăzut, ele apărând pe parcursul utilizării acestor produse.

Și în acest caz, prima alternativă este ca aceste produse să fie utilizate responsabil, astfel încât să fie asigurată diminuarea oricăror riscuri și implicit o agricultură durabilă.

În ultimii ani însă, inclusiv marile companii producătoare de produse de protecția plantelor se orientează către preluarea sau / și producerea de produse ecologice cu un nivel ridicat de protecție pentru sănătatea umană și pentru cea animală, precum și pentru mediu, asigurând în același timp o competitivitate a agriculturii la nivelul producțiilor.

Multe dintre extractele vegetale din alge au și rol de creștere a rezistenței plantelor la unii agenți de dăunare (ciuperci, bacterii, virusuri).

De asemenea, produsele pe bază de bacterii, extracte de plante, alge minerale micronizate pot avea efecte marcante insecticide, fungicide, bactericide ș.a.

În România, agricultura ecologică este abia la început, dar pare a fi un sector dinamic, cu o evoluție ascendentă în ultimii ani. Pentru o abordare corectă, mai sunt multe de făcut.

De reținut că agricultura ecologică modernă nu înseamnă să nu tratezi, ci să utilizezi metode adecvate pentru întreținerea culturii și combaterea agenților de dăunare, care să permită obținerea unor producții rentabile și sigure pentru consumatorul final.


Dacă iubim mama natură,

Dacă-ntelegem ce ne-a dat,

Știm să producem pentru „gură”

Mai mult, mai bun și mai curat!

 

Dr. Ing. Ioan Enoiu

Naturevo


Produse recomandate în programele cadru ecologice:

 

COPFORT

Fortifiant pentru plante şi inductor de apărare sistemic, cu efect fungicid şi bactericid. Conţine 6% cupru complexat cu acid gluconic. Cuprul sistemic este absorbit rapid şi translocat ȋn plantă. Spectru foarte larg de boli controlate (mană, putregaiuri, fuzarioză, bacterioze, făinări, rugini, rapăn, septorioze etc).

 

KERAFOL EVO

Stimulator al germinației semințelor. Stimulator de creștere și diferențiere a noilor țesuturi (meristime). Stimulator pentru înflorire, fecundare, fructificare, maturare, rezistența la păstrare. Contribuie la absorbția radiculară specifică.

 

OVIPRON

Ulei protector parafinic folosit în vegetaţie pentru: protecţia plantelor împotriva radiaţiilor solare UV, IR; reducerea transpiraţiei (a pierderii de apă) până la 40 %; stabilizarea substanţelor active pe aparatul foliar.

 

DEFFORT

Insecticid organic cu efect repelent, mărește capacitatea de autoapărare; prin aplicare se evită depunerea ouălor de către paraziți.

 

MIMOX

Fungicid organic sistemic; alternativă naturală pentru controlul bolilor: sclerotinia, făinare, rapăn,
putregai cenușiu, mană, fuzarioză.

 

ALGIFORTE

Biostimulator natural care diminuează efectele stresului de origine abiotică și biotică. Mărește cantitatea și calitatea recoltei. Conține fitohormoni naturali din extracte de alge marine care stimulează producerea de către plante a substanțelor care măresc rezistența la condițiile adverse de mediu și infecții patogene.

 

MICROTHIOL SPECIAL

Fungicid polivalent care acţionează prin contact asupra bolilor foliare, în special a făinărilor, având efect preventiv, curativ si antisporulant. Poate fi folosit ca fertilizant, pentru reducerea carenţei sau a deficitului de sulf.

 

ROOTIP MIX

Stimulator de înrădăcinare și creștere a volumului masei radiculare. Conține aminoacizi și peptide. Determină reglarea fină a balanței hormonale în momentele vitale creșterii plantelor.

 

BOUILLIE BORDELAISE

Fungicid de contact, pe bază de cupru, care controlează mai multe boli cauzate de ciuperci şi bacterii.

 

GAREX B

Produs cu efect fungicid, bactericid, insecticid repelent și stimulator de fructificare pe bază de extract concentrat de usturoi și bor.

 

ROCĂ FOSFATICĂ

Îngrășământ cu un conținut ridicat de fosfor, calciu și relativ ridicat de magneziu. Prin conținutul său ridicat de calciu, contribuie la îmbunătățirea structurii solului și la ameliorarea echilibrului aero – hidric din sol. Îmbunătățește activitatea microorganismelor din sol și, prin aceasta, absorbția elementelor nutritive și a microelementelor prin sistemul radicular.

 

ALTOSAN

Inductor de apărare pe bază de chitosan, induce formarea fitoalexinelor în plante, substanțe
responsabile de rezistența la factorii biotici și abiotici.


 

REZISTEVO, numai de la Naturevo

Dup-atata frig si ploaie, Crapa toate fructele!


„Dup-atata frig si ploaie, crapa toate fructele!”

 

Solutia? REZISTEVO, numai de la Naturevo!

Aplicati imediat 4 – 5 kg / ha in solutia de tratament fitosanitar. REZISTEVO inlatura cu pana la 100% craparea fructelor si reduce efectul arsurilor solare!

Contactati reprezentantul Naturevo din zona dvs. pentru mai multe detalii despre produs si pentru oferta comerciala. Datele de contact ale echipei de vanzari Naturevo le puteti accesa in sectiunea CONTACT de pe site.

Accesati catalogul de produse speciale Naturevo in sectiunea CATALOAGE de pe site pentru mai multe informatii despre REZISTEVO.


 

Vânzare online produse Naturevo pentru agricultura ecologică!


Stimați clienți,

 

Produsele ecologice din portofoliul Naturevo pot fi achiziționate acum și online de la distribuitorul nostru Republica Bio, pe site-ul www.republicabio.ro.

Vă invităm să vizualizați produsele Naturevo în secțiunea „GRADINA MEA BIO”, accesând următorul link: https://republicabio.ro/collections/grădina-bio

Cumpărături plăcute!