Peste două decenii de
agricultură inteligentă în România.

Programele Naturevo

Programe integrate pentru agricultură performantă. Identificăm nevoile fermierilor din România și venim în ajutorul acestora cu soluții de calitate, adaptate pentru fiecare cultură. Dezvoltăm programe integrate pe bază de teste multiple în locaţii diferite, în funcţie de condiţiile pedo-climatice specifice.

Tehnologii adaptate schimbărilor climatice

 • Ȋncălzirea globală;
 • Creşterea temperaturilor diurne duce la pierderea apei prin evaporaţie şi transpiraţie, modificând evoluţia ecosistemelor;
 • Reducerea temperaturilor nocturne modifică de asemenea manifestările organismelor din ecosistem;
 • Scăderea umidităţii atmosferice ȋn cursul zilei poate duce la deshidratarea celulelor/ţesuturilor până la limita letală, mai ales ȋn cazul organelor de reproducere w(polen, stigmat etc);
 • Apariţia bruscă a furtunilor, tornadelor, grindinei etc.;
 • Creşterile majore ale radiaţiei solare afectează puternic culturile agricole prin arsuri solare.

  La plantă:
 • Seceta prelungită poate ȋmpiedica răsărirea plantelor, sau le poate omorî;
 • Temperaturile externe pot distruge complet culturile;
 • Plantele stresate devin din consumatoare de bioxid de carbon (cum este normal) ȋn plante producătoare de bioxid de carbon;
 • Plantele supuse radiaţiilor solare din ce ȋn ce mai puternice suferă arsuri pe fondul cărora se instalează boli;
 • Seceta atmosferică afectează major culturile, acţionând ȋn mod deosebit asupra organelor de reproducere sau determinând pierderea rapidă a apei prin evapotranspiraţie;
 • Vânturile puternice şi furtunile sunt principalele surse de infestări cu agenţi de dăunare.

 • La sol:
 • Numărul şi spectrul macro şi microorganismelor este influenţat de evoluţia climatică (de exemplu, ȋn perioadele cu amplitudini mari ȋntre zi şi noapte se dezvoltă mai mult ciupercile parazite);
 • Ȋn perioadele cu secetă pronunţată, mor majoritatea bacteriilor care ajută nutritiv plantele;
 • Procesul de mineralizare a resturilor organice solicită rezerve de apă şi aer ȋn sol;
 • Temperaturile foarte ridicate la suprafaţa solului pot duce la apariţia arsurilor pe plante;
 • Majoritatea agenţilor de dăunare pentru culturi (buruieni, boli, insecte, acarieni ş.a.) se ȋnmulţesc mai repede ȋn condiţiile schimbărilor climatice;
 • Perioadele lungi de secetă pedologică pot duce până la pierderea totală a producţiei.

 • Afânările adânci pentru depozitarea apelor pluviale pe adâncime;
 • Creşterea capacităţii de reţinere a apei prin creşterea nivelului de afânare, atât prin lucrări mecanice, dar mai ales prin prin aplicarea pe/ȋn sol a unor produse pe bază de acizi humici, bacterii care măresc viteza de degradare a resturilor organice, composturi sau gunoi de grajd bine fermentat, chiar şi polimeri sintetici pentru solurile cu un conţinut ridicat de nisip ş.a.
 • Nutriţia echilibrată a culturilor;
 • Creşterea randamentului fotosintetic;

 • Identificarea schimbărilor apărute ȋn biologia agenţilor de dăunare;
 • Identificarea noilor agenţi de dăunare apăruţi sau dezvoltaţi ȋn ultimii ani;
 • Identificarea utilizării cât mai raţionale a produselor de protecţie a plantelor;
 • Conceperea programelor de protecţie a culturilor, astfel: nutriţie echilibrată; corectarea calităţii apei; utilizarea unor produse care ȋmbunătăţesc contactul soluţiei cu plantele şi care asigură transferul produselor ȋn plantă; utilizarea unor produse cu efecte nutritive şi de protecţie; alegerea corectă a diferitelor produse de protecţia plantelor; prevenirea sau combaterea formelor de rezistenţă; revizuirea intervalelor ȋntre tratamente.

 • Nutriţia echilibrată a plantelor;
 • Prevenirea/combaterea infecţiilor pe ţesuturile afectate;
 • Măsuri pentru o acoperire cât mai rapidă a suprafeţei solului, pentru a evita supraȋncălzirea;
 • Reducerea consumurilor şi pierderilor de apă din plantă;
 • Utilizarea unor produse pentru reducerea impactului radiaţiilor solare asupra culturilor;
 • Menţinerea stării de sănătate a culturilor pe toată perioada de vegetaţie.

 • Dirijarea vegetaţiei ȋn direcţia formării şi dezvoltării unui aparat radicular cât mai puternic;
 • Soluţii pentru prevenirea infecţiilor la ţesuturile afectate mecanic de grindină, nisip, praf;
 • Soluţii pentru refacerea rapidă a ţesuturilor afectate, sau izolarea acestora şi stimularea reluării proceselor de creştere;
 • Utilizarea produselor pentru stimularea reluării proceselor vegetative ȋn culturile inundate;
 • Eliminarea posibilelor fitotoxicităţi generate de spălarea erbicidelor până la nivelul rădăcinilor.

 • Utilizarea ȋngrăşămintelor complexe cu macro, oligo şi microelemente, care să permită o hrănire uniformă şi echilibrată;
 • Utilizarea ȋngrăşămintelor cu un randament ȋnalt de disponibilitate a elementelor pentru plante, chiar şi ȋn condiţii de stres;
 • Folosirea fertilizanţilor foliari şi biostimulatorilor pentru creşterea rezistenţei plantelor la stresul biotic şi abiotic;
 • Folosirea produselor speciale pentru reducerea efectelor fitotoxice;
 • Folosirea fertilizanţilor care permit adaptarea plantelor la arsuri, opăreli, degerări sau înghețuri;
 • Folosirea fertilizanţilor şi stimulatorilor pentru diminuarea efectelor cauzate de schimbări climatice majore sau răniri mecanice.

Tehnologii flexibile pentru agricultură

Naturevo dezvoltă tehnologii flexibile pentru diverse culturi și zone pedoclimatice. Aspectele determinante în elaborarea tehnologiilor sunt specificitatea și diversitatea condițiilor de cultură a plantelor (sol, climă, loc etc.), dinamica factorilor de producție de-a lungul vegetației, potențialul tehnico - economic al fermierilor, evaluarea profitabilității, respectarea principiilor și recomandărilor de bune practici în agricultura durabilă, asigurarea profitabilității culturii și trasabilitatea produsului agricol.

 • Cele mai noi cunoștințe în domeniu;
 • Ghidurile de bune practici agricole - conform cu legislația UE;
 • Semințe și material de plantat în funcție de specificitatea condițiilor locale;
 • Îngrășăminte de sol adaptate pentru caracteristicile solului, plantei cultivate, culturii anterioare;
 • Fertilizanți foliari complecși, cu macro și microelemente specifice pentru culturi, faze de vegetație, carențe etc.
 • Insecticide, fungicide, erbicide, acaricide, rodenticide integrate în programele FLEXITECHagro, la nivel ICM (Management Integrat al Culturilor);
 • Bioregulatori, stimulatori de creștere, metabolism, înrădăcinare, răsărire sau inhibitori;
 • Produse pentru tratarea semințelor și a materialului de plantat;
 • Produse pentru combaterea dăunătorilor din depozite.

Soluții performante pentru agricultură durabilă

Activitatea de cercetare și dezvoltare derulată de Naturevo are ca rezultat selectarea și introducerea în programe a produselor care cresc randamentul de utilizare a nutrienţilor, reduc consumurile energetice şi de apă, cresc rezistenţa plantelor la factorii de stres biotic şi abiotic şi cresc randamentul fitosintetic şi de asimilaţie.

Naturevo dezvoltă programe integrate pe bază de teste multiple în locaţii diferite, în funcţie de condiţiile pedoclimatice specifice. Naturevo elaborează teste de compatibilitate fizică şi stabileşte reţete optime din punct de vedere tehnic şi economic. Programele recomandate sunt adaptate dinamic, în funcţie de evoluţia factorilor de producţie (sol, climă, echipamente).

 • o răsărire mai rapidă și mai bună, chiar în condiții de stres termic, hidric sau de compactare a solului;
 • o cultură cu răsărire rapidă, bine încheiată și hrănită echilibrat;
 • siguranța culturii, chiar dacă se seamănă în afara epocii optime;
 • densități mai mari și o stare fitosanitară mai bună a culturilor;
 • sporuri de producție, timpurietate și calitate.

Produse agricole fără reziduuri, pentru o hrană sănătoasă

Obiectivul acestui program este ca în produsele agricole să nu existe reziduuri, sau valorile acestora să fie mult sub limitele maxime acceptate. Acest deziderat se obține prin îmbinarea armonioasă a factorilor de producție.

 • diminuarea consumului specific al îngrășămintelor de sol;
 • creșterea randamentului de utilizare al îngrășămintelor;
 • diminuarea impactului negativ al produselor de sinteză asupra ecosistemelor și plantelor;
 • utilizarea produselor pentru protecția plantelor (PPP);
 • utilizarea produselor speciale de origine biologică, de tip „ecologic”, în special în fazele de pre-recoltare.

În realizarea programelor, folosim produse special concepute pentru a grăbi descompunerea oricăror tipuri de substanțe de sinteză în compușii inițiali, astfel încât în produsele agricole să nu mai existe reziduuri.

Tehnologii pentru agricultura ecologică

Naturevo este distribuitor autorizat de produse pentru agricultura ecologică, certificat de Organismul de Certificare AustriaBioGarantie.

Naturevo selectează de la furnizori internaționali produse care sunt pretabile agriculturii ecologice și le recomandă în programele NATUREVO ECO. În acest scop sunt folosite produse de origine naturală.

Toate produsele au efecte de mărire a rezistenței la infecții și la factorii de stres, precum și efecte curative asupra unor agenți de dăunare. Se folosesc și produse pe bază de microorganisme folositoare și, de asemenea, este potențată activitatea microorganismelor existente în sol și plante.