Peste două decenii de
agricultură inteligentă în România.

Corectori și adjuvanți