Peste două decenii de
agricultură inteligentă în România.

Consultanță financiară
CRÉDIT AGRICOLE

Creditul special destinat finanțării cheltuielilor curente generate de activitățile agricole (spre exemplu: achiziția de fertilizatori și alte inputuri furnizate de către Naturevo pentru societăți agricole, SRL, SA). Se adresează fermierilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite de către bancă.

Valoarea creditului

Se determină de comun acord, în funcție de nevoile de până la 300.000 EUR (în echivalent Lei) ale fermei

Valuta creditului

LEI

Perioada

Până la 12 luni

Perioada de grație

Pâna la 12 luni pentru capital

Mod de utilizare

1 sau 2 trageri (ex. o tragere pentru inputurile aferente campaniei de toamnă și una pentru inputurile aferente campaniei de primăvară)

Scadența finală

Este stabilită în funcție de specificul activității, corelat cu perioada de recoltare și valorificare a producției vegetale

Schemă simplă de garanții:

Contract de fideiusiune și, de la caz la caz, ipotecă mobiliară asupra culturilor împreună cu cesiunea poliței de asigurare a culturilor.

Naturevo și Crédit Agricole, parteneriat strategic în beneficiul fermierilor profesioniști

 • Parteneriatul oferă condiții speciale privind costul și condițiile de creditare pentru fermier;
 • Preaprobare rapidă, în maximum 48 de ore, pe baza unei documentații simplificate;
 • Schemă redusă de garanții;
 • Continuitate în desfășurarea activității curente;
 • Fluidizarea plăților;
 • Acoperirea lipsei temporare de lichidități;
 • Perioada de garanție pentru capital, corelată cu specificul activității;
 • Termenele de rambursare a creditului se stabilesc împreună cu clientul, în funcție de specificul activității agricole;
 • Consultanță oferită de specialiștii Crédit Agricole Bank România privind alegerea celei mai potrivite soluții de finanțare și garantare pentru ferma ta;
 • Consultanță și soluții tehnice asigurate fermierilor prin intermediul specialiștilor Naturevo.

Documentele necesare pentru a accesa creditul pentru campania agricolă sunt:

 • Cerere de credit, semnată de persoanele autorizate să reprezinte legal compania;
 • Documente care atestă situația economico-financiară a companiei pentru ultimii doi ani și ultima situație financiară închisă și depusă la Administrația Financiară (bilanț, contul de profit și pierdere, balanțe de verificare);
 • Actele de proprietate aferente bunurilor propuse ca garanții (dacă este cazul);
 • Acordul de consultare în Centrala Riscului de Credit;
 • Certificat de atestare fiscală;
 • Hotărârea organului competent cu privire la contractarea și garantarea creditului;
 • Orice alte documente necesare solicitate de bancă.

Naturevo oferă servicii de consultanță financiară!

Solicitați prin telefon sau pe e-mail informații suplimentare privind condițiile de creditare și criteriile minime de eligibilitate pentru obținerea finanțării. Colegul nostru vă poate face un calcul rapid privind suma pe care o economisiți la achiziționarea produselor exclusive Naturevo prin creditul de la Crédit Agricole Bank Romania.

Doru Ciontolac
Manager Relații Financiare Externe Naturevo
doru.ciontolac@naturevo.ro
0743.11.11.68