Peste două decenii de
agricultură inteligentă în România.

Produse

BEST STARTER MAXIMUM C+

Îngrășământ starter microgranulat cu humofolați ce asigura dezvoltarea plantelor

Caracteristici

- Îngrășământ starter microgranulat cu humofolați
- Asigură îmbunătățirea dezvoltării plantelor pe o perioadă de 4 – 5 luni, în mod continuu și echilibrat
- Asigură raționalizarea optimă a dozelor de îngrășăminte folosite la culturi, reducând până la minim pierderile de azot prin levigare și retrogradarea fosforului
- Îmbunătățeste proprietățile fizice, chimice și biologice ale solului
- Microelementele prezente în BEST STARTER MAXIMUM C+, precum borul, manganul și zincul, favorizează dezvoltarea culturilor și absorbția nutrienților chiar și în condiții climatice critice

Avantaje

Pentru plante:

- Dezvoltarea puternică a aparatului radicular
- Intensificarea procesului de fotosinteză
- Creşterea rezistenţei interne a plantelor împotriva ciupercilor şi bacteriilor patogene
- Coacere mai rapidă
- Creşterea substanţială a cantității și calităţii producției
- Absenţa reziduurilor

În sol:

- Refacerea solurilor poluate
- Îmbunătăţirea calităţilor biochimice ale solului
- Raţionalizarea consumului de apă prin reducerea cu peste 20%
- Reducerea cantităţilor de produse de protecţie a plantelor
- Reducerea cantităţilor de fertilizanţi

Asupra mediului:

- Reducerea considerabilă a poluării apelor şi mediului înconjurător
- Diminuarea cantităţilor de produse de protecţie a plantelor de sinteză

Asupra costurilor:

- Creşterea profitului pe baza creşterii producţiei, cantitativ şi calitativ şi prin reducerea cheltuielilor pe unitatea de produs.

Pentru siguranţa consumatorului:

- Produsul este sigur atât pentru oameni, cât şi pentru animale
- Fructele şi legumele sunt libere de substanţe toxice şi/sau reziduuri de pesticide
- Acizii humici din humofolați au proprietăți superioare de humificare, mărind activităţile biochimice în plante

Compoziție %

Azot (N) total, din care 7,00
      Azot (N) amoniacal 7,00
Anhidridă fosforică (P2O5) solubilă în citrat de amoniu neutru și în apă 25,00
Anhidridă fosforică (P2O5) solubilă în apă 25,00
Oxid de potasiu (K2O) solubil în apă 6,00
Bor (B) total 0,30
Mangan (Mn) total 0,30
Zinc (Zn) total (din sulfat de zinc) 1,00
Humofolați

Aplicare și dozare

Cultura SO3 (kg/ha)
Grâu, porumb, orz, floarea soarelui, rapiță, soia, sfeclă de zahăr, arahide 25-30
Roșii 30-45
Căpșun, zmeur, mur 60-100
Fasole, cartof 45-60
Legume în câmp deschis 30-60
Legume în seră 90-180
Pepiniere 90-150
Pomi fructiferi, viță de vie 90-120
Gazon 0 – 30 g/mp
Pregătire substraturi 3 – 4 kg/mc

Distribuie pe: