Termeni și condiții


Termeni şi condiţii abonare newsletter

 

Newsletter-ul Naturevo (denumit în continuare: SERVICIU sau NEWSLETTER) este un serviciu gratuit furnizat de NATUREVO S.R.L. (denumit în continuare FURNIZOR sau OWNER) utilizatorilor (denumit în continuare UTILIZATOR sau ABONAT) site-ului https://www.naturevo.ro (denumit în continuare SITE), căruia i se aplică următorii termeni şi condiţii.

Newsletter-ul reprezintă un mesaj electronic (email) livrat regulat de către furnizor, utilizatorilor abonaţi, care îşi dau acordul în mod expres si neechivoc, cu privire la termenii şi condiţiile expuse în prezentul regulament. Orice utilizator se poate abona la newsletter complet gratuit. Abonarea la newsletter se face doar la cererea utilizatorului. Odată abonat, utilizatorul îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu privire la toate prevederile acestor termeni şi condiţii.

Termenul “utilizator” este folosit pentru toate persoanele fizice şi/sau juridice care se abonează la newsletter-ul Naturevo, indiferent de motivul pentru care o fac.

Termenii “Regulament”, “Acord”, “Contract”, “Termeni şi condiţii” sunt folosiţi pentru a desemna prezentul contract de utilizare.

Aceşti Termeni şi Condiţii sunt stocaţi de către NATUREVO S.R.L. şi sunt accesibili pe Site, în limba română. Termenii şi condiţiile acestui serviciu de newsletter pot fi schimbaţi în orice moment de către proprietar sau administrator, prin actualizarea lor pe site-ul https://www.naturevo.ro.

Administratorul îşi rezervă dreptul de a bloca accesul utilizatorilor care încalcă regulamentul de utilizare sau legislaţia în vigoare.

Înregistrare

Pentru a beneficia de acest serviciu gratuit este necesar să vă abonaţi la newsletter. Pentru abonare la newsletter trebuie să furnizaţi datele personale cerute în formular. Datele personale necesare sunt: nume, prenume şi adresa de email. Adiţional pot fi cerute date suplimentare, cu condiţia ca utilizatorul să-şi dea acordul în mod expres şi neechivoc. Este obligatoriu ca datele introduse în formular să fie reale. Nu este permisă introducerea datelor false precum şi introducerea de date care nu vă aparţin. Ulterior completării formularului de abonare, pe adresa de email introdusă veţi primi un mail de confirmare a abonării la newsletter. Doar după confirmarea abonării la newsletter, înregistrarea dumneavoastră va fi luată în considerare.
Furnizorul îşi rezervă dreptul de a refuza fără o notificare în prealabil abonarea la newsletter dacă se observă că datele introduse în formular nu sunt reale sau nu vă aparţin.

Condiţii de utilizare

Utilizatorul trebuie să se asigure că newsletter-ele trimise de către furnizor ajung la destinaţie (sunt livrate în Inbox). Pentru a asigura o bună livrare a newsletter-elor trimise de către furnizor utilizatorul trebuie să introducă adresa de email newsletter@naturevo.ro în agenda de contacte (Address Book). Totodată, în cazul în care emailurile trimise de către furnizor ajung în dosarul (folder-ul) de Spam / Junk / Bulk / Trash (automat) sau sunt marcate ca fiind Spam de către softul folosit (clientul de email), utilizatorul trebuie să apese pe Not Spam / Not Junk.
Nu este permisa sub nicio formă raportarea ca SPAM / Abuz a vreunui newsletter trimis de furnizor. Raportarea ca SPAM / Junk, atrage dupa sine dezabonarea automata de la newsletter. Furnizorul respectă dreptul la intimitate al utilizatorului iar în cazul în care utilizatorul nu doreşte să mai primească newsletter-ele trimise de furnizor, este suficient să se dezaboneze. Dezabonarea este instanta, iar utilizatorul nu va mai primi newslettere ulterioare decat daca se reaboneaza.

Date cu caracter personal

Completând formularul de abonare la newsletter, ca utilizator, vă daţi acordul, în mod expres şi neechivoc ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie stocate şi prelucrate de furnizor.
Datele personale completate în formular vor fi folosite în conformitate cu politica de confidenţialitate şi nu vor fi făcute publice niciunei terţe părţi fără acordul dumneavoastră.

Responsabilitate

Furnizorul nu oferă niciun fel de garanţie asupra conţinutului furnizat în newsletter şi nu oferă nicio garanţie ca serviciul va funcţiona fără întreruperi sau fără erori, că defecţiunile vor fi remediate sau ca materialele furnizate prin email sunt corecte, exacte şi/sau de încredere. Totodata furnizorul nu garanteaza ca probleme de securitate sau erorile umane si/sau ale softului pot fi preintampinate in totalitate.
Furnizorul nu poate fi făcut responsabil pentru niciun fel de daune, pierderi sau neplăceri cauzate de folosirea serviciului. Răspunderea folosirii serviciului revine în totalitate utilizatorului.

Politica anti spam

NATUREVO S.R.L. nu tolerează mesajele nesolicitate (SPAM). Pentru a preîntâmpina abonările false sau automate la newsletter, folosim sistemul CONFIRMED OPT IN. În acest fel abonarea la fiecare newsletter se face doar după confirmarea adresei de email a utilizatorului. Totodată, furnizorul garantează că din momentul dezabonarii, nu veţi mai primi ediţiile viitoare ale newsletter-ului. Fiecare newsletter trimis de către furnizor va conţine instrucţiuni clare de dezabonare instant (one click).
Toate newsletterele trimise de furnizor sunt semnate folosind tehnologii gen: DKIM şi/sau Yahoo Domain Keys, pentru a atesta provenienţa lor. În plus, fiecare server folosit de către furnizor pentru a livra email-urile personalizate foloseşte SPF (Sender Policy Framework), tehnologie care asigură apartenenţa adreselor IP.

Încetarea furnizării serviciului

Oricare dintre părţi are dreptul de a înceta furnizarea, respectiv accesul la serviciul de newsletter, oricând, fără invocarea vreunui motiv şi fără notificare prealabilă.
NATUREVO S.R.L. îşi rezervă dreptul de a înceta imediat furnizarea serviciilor sale către orice utilizator, în cazul în care acesta a încălcat condiţiile menţionate mai sus.

Legea aplicabilă. Rezolvarea litigiilor

Aceşti Termeni şi Condiţii Generale sunt guvernaţi de legea română. Orice neînţelegere în legătură cu executarea acestor Termeni şi Condiţii Generale va fi rezolvată pe cale amiabilă. Dacă o astfel de rezolvare nu este posibilă, litigiul va fi înaintat spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente din localitatea în care firma NATUREVO S.R.L. este înregistrată.

Date de Contact

Pentru orice întrebare privind serviciul furnizat ne puteţi contacta la:

Adresă:
Bucuresti, strada Gara Dealul Spirii nr 2, etajele 1,2,3, Sector 5

Telefon:
021.411.36.56

Email:
office@naturevo.ro
Clauze finale

Furnizorul poate colabora cu terţi pentru a vă putea oferi în condiţii optime serviciul gratuit.
Aceşti termeni şi condiţii pot fi modificaţi ulterior, la orice dată de către NATUREVO S.R.L., fără a fi necesară o notificare prealabilă. Atunci când se operează aceste modificări, NATUREVO S.R.L. va pune la dispoziţie o nouă versiune a Termenilor şi Condiţiilor Generale pe Site. Utilizatorul este obligat să verifice periodic aceşti termeni şi condiţii, iar în cazul în care nu mai este de acord, trebuie să nu mai folosească serviciul de Newsletter.

Politică de confidenţialitate


NATUREVO S.R.L. respectă dreptul la intimitate al utilizatorilor noştri. În această pagina de “Politică de confidenţialitate” specificam foarte clar ce tip de informaţii sunt adunate şi cum sunt ele folosite.

Date cu caracter personal

NATUREVO S.R.L. specifică foarte clar locurile în care date cu caracter personal (care vă identifică) sunt cerute.
NATUREVO S.R.L. stochează datele cu caracter personal pe care le introduceti în formularul de abonare la newsletter. Datele personale introduse sunt folosite pentru a putea asigura o bună funcţionare a serviciului la care vă abonaţi. Câmpurile: nume, prenume şi adresă de email sunt necesare pentru a putea primi mesajele personalizate, prin email. Alte date personale pot fi solicitate pentru a realiza profilul demografic al utilizatorilor noştri.
Pentru a putea analiza mai bine cum newsletter-ele trimise sunt folosite, informaţii suplimentare sunt stocate pentru fiecare newsletter trimis. Aceste date sunt asociate cu „contul” dumneavoastră de abonat.
Aceste date sunt:

 • data abonării la newsletter
 • data dezabonării la newsletter
 • data deschiderii (citirii) unui mesaj personalizat
 • data la care un link din mesajul personalizat primit este apăsat

Pentru fiecare dintre înregistrările de mai sus se reţine şi adresa IP de la care acţiunea a fost întreprinsă.
Fiecare înregistrare contorizată de sistem are rol statistic şi nu va fi facută niciodată publică într-un mod în care să permită unor terţi să vă identifice.
Datele agregate general pot fi publicate de către furnizor.

Opt-out

Pentru cei care doresc să se asigure că nu vor primi newslettere de la noi, există posibilitatea de Opt-out. Pentru opt-out vă rugăm să accesaţi formularul de aici.

Confidenţialitatea datelor personale

Furnizorul garantează că datele cu caracter personal nu vor fi închiriate, înstrăinate sau vândute unor terţi fără acordul dumneavoastră în prealabil.

Securitatea datelor personale

Furnizorul foloseşte pentru stocarea datelor cu caracter personal serverele propri sau ale partenerilor noştri. Pentru a preveni pierderea acidentală a datelor, arhive zilnice (backup-uri) sunt create şi păstrate securizat pentru minim 6 luni în urma. Toate echipamentele tehnice folosite de furnizor pentru furnizarea serviciului sunt securizate şi actualizate pentru a preîntâmpina intruziunile neautorizate.

Date de Contact

Pentru orice întrebare privind serviciul furnizat ne puteţi contacta la:

Adresă:
Bucuresti, str. Ion Urdareanu nr. 34, etaj 6, sector 5

Telefon:
021.411.36.56

Email:
office@naturevo.ro

INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE


Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date si disp. Regulamentului (UE) 2016/679, Naturevo Srl are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră .

Scopul colectării datelor este: incheierea si executarea contractelor civile de vanzare-cumparare, emiterea documentelor financiar-contabile (avize de insotire a marfii, facturi fiscale, bonuri de consum), remiterea de informatii si oferte actualizate, invitatii la evenimentele organizate de societatea subscrisa, recrutare forta de munca, în limitele obligațiilor legale ce-i revin prin aplicarea legislației privind protecția datelor personale.

Este obligatorie furnizarea datelor de identificare și de corespondență reale, exacte și complete ale persoanelor mai sus identificate și dacă este cazul, ale reprezentantului acestuia, în vederea executarii integrale si la timp a contractelor incheiate cu acestia precum si pentru furnizarea de date si informatii actualizate cu privire la activitatile/evenimentele organizate de societatea subscrisa. Nerespectarea acestor condiții poate atrage neexecutarea corespunzatoare si la timp a obligatiilor asumate de societatea subscrisa in relatia cu acestia ori dificultăți în transmiterea corespondenței.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: autorități sau instituții publice ori către autorități de supraveghere – ANSPDCP, în vederea îndeplinirii atribuțiilor/obligatiilor instituite prin lege.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de rectificare, ștergere, restricționare, în conformitate cu dispozițiile art. 15-19 din RGPD, precum și dreptul de a depune o plângere. 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la de rectificare, ștergere, restricționare, în conformitate cu dispozițiile art. 15-19 din RGPD, precum și dreptul de a depune o plângere, printr-o cerere trimisă la adresa de e-mail: juridic@naturevo.ro .

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate sub nicio forma.

 Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil la adresa de e-mail: juridic@naturevo.ro .

 

NOTA DE INFORMARE

privind prelucrarea datelor cu caracter personal de catre societatea Naturevo SRL


Scopul si baza legala a prelucrarilor

 

În conformitate cu legislaţia naţională  şi europeană (Regulamentul 2016/679/UE) în vigoare, Naturevo SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

Naturevo SRL prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, prin intermediul serviciilor/birourilor/compartimentelor, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor activități:

 • încheiere contracte de furnizare de bunuri/servicii;
 • organizare/derulare evenimente;
 • soluționare a plângerilor;

Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, Naturevo SRL prin serviciile/birourile/compartimentele din structura sa nu poate realiza demersurile necesare incheierii/executarii activitatilor mai sus identificate/descrise.

Temeiul legal al prelucrarii datelor

Legislația care guvernează, în principal, activitățile derulate de serviciile/ birourile/ compartimentele din cadrul Naturevo SRL sunt următoarele: Regulamentul 2016/679/UE; Codul de procedură civilă; Codul Civil; Contracte incheiate intre parti;

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucram

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a societatii Naturevo SRL este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

Categoriile de date personale supuse prelucrărilor la nivelul serviciilor/birourilor/ compartimentelor din cadrul Naturevo SRL sunt următoarele:

 • Pentru organizare/derulare evenimente: nume, prenume, funcție, profesie, denumirea angajatorului, detalii de contact – nr. telefon de serviciu, adresă de email serviciu, adresă poștală sediu.
 • Pentru soluționarea plângerilor/sesizărilor:nume, prenume, semnătura, detalii de contact – nr.telefon, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, serie și număr CI/BI / CNP .
 • Pentru încheiere/executare contracte incheiate intre parti: nume, prenume, funcție, denumirea angajatorului, detalii de contact – nr. telefon de serviciu, adresă de email serviciu, adresă poștală sediu, serie și număr CI/BI, CNP reprezentant legal/semnatar al contractului/avalist

Ne rezervăm dreptul de a solicita alte date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor serviciilor/birourilor/ compartimentelor din cadrul societatii Naturevo SRL, strict în conformitate cu prevederile legale si contractuale.

Sursa datelor cu caracter personal

Naturevo SRL, prin serviciile/birourile/compartimentele sale, colectează date personale direct de la dumneavoastră sau din documente publice.

În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți persoane juridice, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către societatea Naturevo SRL şi sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul:

 • – instanțelor de judecată în vederea formulării de acțiuni/ executori judecatoresti;
 • – în cadrul activității de organizare/derulare evenimente a operatorului(Naturevo SRL);

Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior.

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurile necesare incheierii/executarii activitatilor mai sus identificate/descrise, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.

     Drepturile dumneavoastra si modul de exercitare al acestora

Conform prevederilor legale aplicabile (Capitolul III din Regulamentul (UE) 2016/679 ), beneficiaţi de :

 • dreptul la informare (art. 13 și art. 14);
 • dreptul de acces (art. 15);
 • dreptul la rectificare (art. 16);
 • dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat” – art. 17);
 • – dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18);
 • dreptul la portabilitatea datelor (art. 20);
 • dreptul la opoziție (art. 21);
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (art. 22);
 • dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (art. 77).

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastra vă rugăm să contactați direct responsabilul cu protecția datelor din cadrul Naturevo SRL la adresa: juridic@naturevo.ro  sau în scris, la sediul social al societatii Naturevo SRL, in atentia Doru Nicola.

Prin accesarea website-ului www.naturevo.ro, sunteți de acord cu termenii și condițiile notei de informare de mai sus.