Peste două decenii de
agricultură inteligentă în România.

Agricultura ecologică, între mit și realitate
De ce agricultura ecologică / organică / biologică?
Pentru că ni se pare mai aproape de natural și ne dă senzația că vom mânca mai curat.

Pentru că urmare a neglijențelor multiple din partea celor implicați în procesul de producție agricolă, poluarea solului și a mediului, în care apele sunt componenta cea mai afectată, a ajuns la cote alarmante, cu influențe negative evidente.

Pentru că poluarea industrială afectează mari suprafețe agricole, iar producția obținută în aceste locații (ecosisteme) este încărcată cu poluanți periculoși pentru sănătatea plantelor.

Enumerarea ar putea continua, dar mai bine să intrăm în „miezul problemei”, al producției agricole propriu-zise.

 

Surse principale de poluare în producția agricolă și posibilități de intervenție prin mecanisme / soluții ecologice.

1. Nutriția dezechilibrată, mai ales cu azot

Pe plan mondial, nutriția dezechilibrată, în care îngrășămintele cu azot sunt preponderente, reprezintă principalul factor poluant al solului, apelor și aerului.

Presiunea exercitată de producătorii de îngrășăminte azotoase, atât asupra cercetătorilor din domenii ale producției agricole, cât și asupra fermierilor, prin informarea eronată privind cantitățile de azot necesare pentru obținerea producției la diferite specii, în soluri / medii diferite, duce la creșterea cantităților de îngrășăminte azotoase utilizate, cu efecte dezastruoase în timp, atât asupra mediului, cât și asupra consumatorilor de produse agricole.

Se poate reduce major cantitatea de îngrășăminte azotoase, atât în agricultura convențională dar, mai ales, în agricultura ecologică.

În cazul agriculturii ecologice, reducerea consumului de azot poate merge uneori până la scăderea producției, mai ales în primii ani, până se echilibrează modul de nutriție, atât în apă, cât și foliar.

În principal, pentru fertilizarea solului, azotul se poate lua din diferite forme de gunoi (de grajd, de păsări, de ovine), în diferite stadii de fermentare, din produse cu microorganisme care conțin sau preiau azot din atmosferă / apă sau chiar din soluri îmbunătățite natural.

Pentru alte elemente nutritive, precum fosforul și potasiul, se pot folosi rocile mărunțite, acestea venind și cu diferite conținuturi de microelemente.

Un rol foarte important, atât pentru nutriția radiculară, cât mai ales foliară, aceasta din urmă participând nemijlocit și la îmbunătățirea randamentului fotosintetic, îl au produsele pe bază de extracte vegetale naturale sau extracte din alge marine, precum și produsele obținute din depozite naturale micronizate.

 

2. Utilizarea produselor de protecție a plantelor cu potențial poluant

Pentru agricultura convențională, utilizarea produselor de protecție a plantelor continuă să reprezinte singura cale prin care se pot obține producții agricole în cantitatea și la calitatea dorite.

Este știut că pentru a introduce astăzi pe piață un produs de protecția plantelor, costurile pentru analizele de impact asupra mediului, asupra altor organisme și asupra omului sunt uriașe, uneori mai mari decât pentru medicamentele utilizate în medicina umană.

Și totuși, efectele supradozărilor, utilizării iraționale, a utilizării pe termen lung, precum și posibilele efecte colaterale directe sau generate de combinații sunt imposibil de prevăzut, ele apărând pe parcursul utilizării acestor produse.

Și în acest caz, prima alternativă este ca aceste produse să fie utilizate responsabil, astfel încât să fie asigurată diminuarea oricăror riscuri și implicit o agricultură durabilă.

În ultimii ani însă, inclusiv marile companii producătoare de produse de protecția plantelor se orientează către preluarea sau / și producerea de produse ecologice cu un nivel ridicat de protecție pentru sănătatea umană și pentru cea animală, precum și pentru mediu, asigurând în același timp o competitivitate a agriculturii la nivelul producțiilor.

Multe dintre extractele vegetale din alge au și rol de creștere a rezistenței plantelor la unii agenți de dăunare (ciuperci, bacterii, virusuri).

De asemenea, produsele pe bază de bacterii, extracte de plante, alge minerale micronizate pot avea efecte marcante insecticide, fungicide, bactericide ș.a.

În România, agricultura ecologică este abia la început, dar pare a fi un sector dinamic, cu o evoluție ascendentă în ultimii ani. Pentru o abordare corectă, mai sunt multe de făcut.

De reținut că agricultura ecologică modernă nu înseamnă să nu tratezi, ci să utilizezi metode adecvate pentru întreținerea culturii și combaterea agenților de dăunare, care să permită obținerea unor producții rentabile și sigure pentru consumatorul final.

 

Dacă iubim mama natură,
Dacă-ntelegem ce ne-a dat,
Știm să producem pentru „gură”
Mai mult, mai bun și mai curat!

Dr. Ing. Ioan Enoiu
Naturevo

 

Produse recomandate în programele cadru ecologice:

 

COPFORT

Fortifiant pentru plante şi inductor de apărare sistemic, cu efect fungicid şi bactericid. Conţine 6% cupru complexat cu acid gluconic. Cuprul sistemic este absorbit rapid şi translocat ȋn plantă. Spectru foarte larg de boli controlate (mană, putregaiuri, fuzarioză, bacterioze, făinări, rugini, rapăn, septorioze etc).

 

KERAFOL EVO

Stimulator al germinației semințelor. Stimulator de creștere și diferențiere a noilor țesuturi (meristime). Stimulator pentru înflorire, fecundare, fructificare, maturare, rezistența la păstrare. Contribuie la absorbția radiculară specifică.

 

OVIPRON

Ulei protector parafinic folosit în vegetaţie pentru: protecţia plantelor împotriva radiaţiilor solare UV, IR; reducerea transpiraţiei (a pierderii de apă) până la 40 %; stabilizarea substanţelor active pe aparatul foliar.

 

DEFFORT

Insecticid organic cu efect repelent, mărește capacitatea de autoapărare; prin aplicare se evită depunerea ouălor de către paraziți.

 

MIMOX

Fungicid organic sistemic; alternativă naturală pentru controlul bolilor: sclerotinia, făinare, rapăn,
putregai cenușiu, mană, fuzarioză.

 

ALGIFORTE

Biostimulator natural care diminuează efectele stresului de origine abiotică și biotică. Mărește cantitatea și calitatea recoltei. Conține fitohormoni naturali din extracte de alge marine care stimulează producerea de către plante a substanțelor care măresc rezistența la condițiile adverse de mediu și infecții patogene.

 

MICROTHIOL SPECIAL

Fungicid polivalent care acţionează prin contact asupra bolilor foliare, în special a făinărilor, având efect preventiv, curativ si antisporulant. Poate fi folosit ca fertilizant, pentru reducerea carenţei sau a deficitului de sulf.

 

ROOTIP MIX

Stimulator de înrădăcinare și creștere a volumului masei radiculare. Conține aminoacizi și peptide. Determină reglarea fină a balanței hormonale în momentele vitale creșterii plantelor.

 

BOUILLIE BORDELAISE

Fungicid de contact, pe bază de cupru, care controlează mai multe boli cauzate de ciuperci şi bacterii.

 

GAREX B

Produs cu efect fungicid, bactericid, insecticid repelent și stimulator de fructificare pe bază de extract concentrat de usturoi și bor.

 

ROCĂ FOSFATICĂ

Îngrășământ cu un conținut ridicat de fosfor, calciu și relativ ridicat de magneziu. Prin conținutul său ridicat de calciu, contribuie la îmbunătățirea structurii solului și la ameliorarea echilibrului aero – hidric din sol. Îmbunătățește activitatea microorganismelor din sol și, prin aceasta, absorbția elementelor nutritive și a microelementelor prin sistemul radicular.

 

ALTOSAN

Inductor de apărare pe bază de chitosan, induce formarea fitoalexinelor în plante, substanțe
responsabile de rezistența la factorii biotici și abiotici.

Distribuie pe: