Peste două decenii de
agricultură inteligentă în România.

Agricultura gândită şi trăită 365 din 365

Ȋn timp, agricultura a evoluat, trecând prin latura extensivă (luarea terenurilor pretabile ȋn cultură) către cea intensivă (odată cu mecanizarea, concentrarea, chimizarea ş.a.), iar astăzi ne aflăm ȋn faza superintensivă, când agricultura a devenit o industrie, supersofisticată, tehnologiile ajungând până acolo ȋncât să fie planificate integral pe computer (ȋn spaţii bine delimitate şi protejate) sau elemente ale tehnologiilor să fie asistate de computer, corelate cu observaţiile din satelit (sisteme suport de decizie, agricultura de precizie ş.a.).

Schimbările climatice evidente din ultimele decenii (şi mai intense ȋn ultimii ani) presupun adaptarea urgentă a tehnologiilor pentru a obţine producţiile prognozate ȋn condiţiile respectării principiilor agriculturii durabile (sustenabile).

Ȋn acest context, pentru anul 2017, Naturevo vă propune:

 

SUTE DE SOLUŢII ADECVATE PENTRU RECOLTE BOGATE

Soluţiile propuse au la bază rezultatele cercetărilor şi dezvoltărilor pe plan mondial (ale multinaţionalelor, dar şi ale unor firme de dimensiuni mai mici, extrem de inventive / inovative şi dinamice).

Ȋnţelegerea fenomenelor şi identificarea soluţiilor reprezintă, de fapt, adecvarea, iar implementarea lor ȋmpreună cu efectele obţinute presupun adaptarea.

Principalele aspecte care trebuie avute ȋn vedere ȋn adecvarea soluţiilor pentru o agricultură performantă:

1. Principalul aspect al agriculturii de azi este că trebuie să asigure perenitatea acestei ȋndeletniciri, lăsând generaţiilor viitoare loc să trăiască, chiar ȋnmulţindu-se şi mărind numărul de “guri de hrănit” pe unitatea de suprafaţă (agricultura durabilă).

 

2. Un rol primordial al agriculturii este să asigure “depoluarea Terrei” prin “ȋngurgitarea” unei cantităţi importante de dioxid de carbon (CO2) din atmosferă şi sol şi transformarea acestuia ȋn produse hrănitoare.

 

3. Ȋncălzirea globală duce către deşertificarea rapidă a unor suprafeţe mari de teren agricol determinată de:
– Diminuarea resurselor naturale de apă;
– Eroziunea eoliană accentuată (furtuni, tornade, vijelii mult mai intense);
– Eroziunea de suprafaţă determinată de ploi abundente de scurtă durată;
– Repartizarea complet neuniformă a precipitaţiilor ȋn timp şi spaţiu;
– Despădurirea unor suprafeţe importante, fără refacerea acestora.

 

4. Efectul dezastruos al radiaţiilor, ȋn special al celor ultraviolete, dar şi al celor infraroşii.
Ȋn această direcţie sunt foarte puţine cunoştinţe, deşi este astăzi recunoscut că “toate culturile de pe Terra sunt afectate de radiaţiile solare” (raport FAO) ȋn diferite grade.

 

5. Utilizarea neraţională/incorectă a ȋngrăşămintelor reprezintă un alt aspect de luat ȋn seamă, mai ales dacă ne gândim la consecinţele nefaste pe care le poate aduce, precum:
– Crearea deficienţelor/carenţelor de nutriţie;
– Schimbarea microbiologiei solului;
– Schimbarea caracteristicilor fizico-chimice ale solului;
– Scăderea rezistenţei la secetă, ger, radiaţii, boli;
– Poluarea aerului, solului, apei.

 

6. Evoluţia imprevizibilă a climatului şi apariţia curentă a accidentelor climatice

Ploile diluviene de scurtă durată duc la apariţia unor fenomene majore care afectează producţia: crustă foarte groasă, inundaţii, eroziuni, transportul erbicidelor la nivelul rădăcinilor, spălarea pe adâncime a ȋngrăşămintelor, produselor de protecţia plantelor.

Amplitudinile mari de temperatură ȋntre zi şi noapte sau ȋn perioade foarte scurte pot duce la distrugerea parţială sau totală a recoltelor.

Ȋngheţurile timpurii de toamnă sau târzii de primăvară sau chiar devansarea pornirii ȋn vegetaţie/reluarea vegetaţiei urmate de ȋngheţuri pot afecta grav recoltele.

Grindina a devenit un fenomen curent ȋntâlnit, chiar şi ȋn zone ȋn care altădată doar se auzea despre el. Afectarea culturilor poate merge până la 100%.

Furtunile şi vijeliile pot vehicula agenţii de dăunare la distanţe considerabile sau pot afecta major producţia prin particulele “aruncate” asupra culturilor.

 

7. Schimbarea (adaptarea) mai rapidă a biologiei agenţilor de dăunare ȋn comparaţie cu plantele cultivate

Este deja ştiut că din cauza ȋncălzirii globale, corelată cu radiaţiile mai puternice şi cu temperaturile ridicate ȋn cursul zilei (compensate la medie de temperaturile scăzute din timpul nopţii), organismele dăunătoare s-au adaptat mai repede (generaţii mai multe, mai timpurii).

Ȋn plus, apariţia mai rapidă a carenţelor / deficienţelor / dezechilibrelor nutriţionale, alăturate cu fenomenele (bolile) fiziologice, efectul curent dat de arsurile solare fac din ce ȋn ce mai dificilă diagnosticarea corectă a “tipului de boală” de care suferă plantele şi soluţiile ce trebuie adaptate.

Enumerarea factorilor de impact asupra producţiei agricole ar putea continua, dar este suficient să-i avem ȋn vedere pe aceştia ca să ne dăm seama de “complexitatea fenomenului agricultură” ȋn acest moment.

 

ŞI TOTUŞI EXISTĂ SOLUŢII!

Rod al preocupării de decenii, ȋmpreună cu partenerii producători de produse speciale şi având ȋn vedere principiul “A PREVENI ESTE MAI UŞOR DECÂT A COMBATE”, Naturevo a preluat şi a dezvoltat ȋn România un portofoliu de produse care să răspundă nevoilor impuse de aspectele enunţate anterior.

– Pentru o protecţie corespunzătoare impotriva agenţilor de dăunare, am ales cele mai performante produse de la companii de cea mai mare anvergură, precum BAYER, BASF, DOW AGROSCIENCES, ARYSTA LIFESCIENCES, ADAMA, NUFARM, UNITED PHOSPHORUS, SUMMI AGRO, ALCHIMEX ş.a.

– Pentru o nutriţie corespunzătoare, dar şi pentru a influenţa major şi pozitiv producţia şi sănătatea culturilor, am introdus ȋn România ȋngrăşămintele cu eliberare controlată / treptată, precum: NOVATEC® CLASSIC, NOVATEC® N40, NGOOO, AMOSULF NG ş.a. De asemenea, pentru echilibrarea solului ca structurare şi pH, am introdus ȋn România produsul CALCIPRILL®.

– Pentru o hrănire corectă şi echilibrată prin fertigare, am dezvoltat gama HIDROSUPEREVO.

– Pentru a stimula activitatea foliară şi a echilibra nutriţia, am dezvoltat o gamă de produse speciale foliare, precum: CODICEVO, MATUREVO, FINALEVO, ENERGEVO, REZISTEVO.

– Pentru ȋmbunătăţirea ȋnrădăcinării, dar şi creşterea randamentului de utilizare a fertilizanţilor, am introdus ȋn Romania gama ROOTIP.

– Pentru creşterea fertilităţii, dar şi pentru reducerea efectelor negative ale radiaţiilor, accidentelor climatice, am dezvoltat produsele KERAFOL, am introdus produsele EVOBOR, BORO-ET, ALGOBOR, ALGIFORTE, KERAMIN K, UNIMANG, UNICAL.

– Pentru a obţine producţii lipsite de reziduuri, pentru managementul rezistenţelor, dar şi pentru dezvoltarea segmentului de agricultură organică, am introdus ȋn Romania produse complexe cu efect favorabil asupra sănătăţii plantelor precum: COPFORT, DEFFORT, MATRINAL B, MATRIFRUIT, TUTAFORT B, ALTOSAN, MIMOX.

Naturevo este partenerul tuturor fermierilor pregătiţi să accepte noile provocări tehnologice generate de schimbările climatice.

Distribuie pe: