Peste două decenii de
agricultură inteligentă în România.

Îngrășăminte cu eliberare treptată și / sau controlată

Schimbările climatice sunt o realitate care afectează în mod direct pe cei care își desfășoară activitatea în agricultură. Nu există nici un hectar de pământ care să nu fie afectat de aceste fenomene și drept urmare, pentru a obține în continuare producții mari și de calitate, dar și pentru a proteja culturile, este necesar să reacționăm și să urmărim atent derularea fenomenelor, pe faze de vegetație, să pregătim plantele pentru creșterea rezistenței la factorii de stres; să planificăm posibile intervenții rapide (fumigații, tratamente pe culturi afectate de grindină, îngheț, băltiri etc.), să facem schimbări în programele tehnologice inițiale (verigi agrotehnice, produse, resurse etc.).

Concluzia? Sunt necesare tehnologii agricole noi cu produse adaptate. Naturevo oferă soluții integrate în condițiile schimbărilor climatice.

 

Ȋngrăşăminte de sol cu eliberare treptată și controlată şi beneficiile lor

De cele mai multe ori, cei doi termeni, eliberare controlată şi eliberare treptată, sunt introduşi ȋn acelaşi concept. Controlul eliberării ȋngrăşămintelor se referă, ȋn general, la azot. Studiile se referă ȋn mod deosebit la azot, pentru că acesta reprezintă pivotul ȋn jurul căruia se “ȋnvârt” celelalte macro si microelemente, precum şi activitatea microbiologică din sol. Azotul este ȋn antagonism cu K, B, Cu, Ca şi ȋn interacţiune directă cu Mg şi P. Mai mult, azotul este elementul cu cea mai intensă mobilitate, dar şi cel mai uşor de studiat.

Eliberare controlată – atunci când mecanismele de eliberare a azotului sunt reglate prin intermediul enzimelor, bacteriilor sau produselor sintetizate care influenţează activitatea microbiologică şi enzimatică.
Ȋn cazul ȋngrăşămintelor din portofoliul Naturevo, sunt produsele care contin inhibitori de nitrificare: DMPP – NovaTec® Classic şi cu DCD – EVO NGOOO 10:20:10 si EVO NGOOO 14:20:0.

Eliberare treptată – atunci când azotul se eliberează printr-o peliculă de diferite tipuri, pe o anumită durată ȋn funcţie de grosimea ei si permeabilitate, viteza de degradare fiind ȋncetinită ȋn funcţie de temperatură, umiditate, pH ş.a.
Ȋn cazul ȋngrăşămintelor din portofoliul Naturevo, sunt produsele cu pelicula NGuard: Amosulf NG şi Uree NG.

Eliberarea treptată a azotului permite deopotrivă şi creşterea cantităţilor de potasiu, fosfor, calciu, bor, magneziu, cupru şi alţi cationi absorbiţi din sol, datorită:

– Echilibrării raportului microorganismelor din sol responsabile cu accesibilizarea acestor elemente;
– Echilibrării / balansării mecanismelor ionice şi osmotice şi reglarea consumului de apă;
– Imbunătăţirii activităţii micorizelor si a perişorilor absorbanţi, responsabili de pătrunderea cationilor ȋn plante.

Produsele cu eliberare treptată sau controlata ȋn formă organică pot fi similare celor cu eliberare rapidă, doar că azotul este fie solubilizat mai lent, fie cedat mai ȋncet sau menţinut ȋn formă organică şi / sau amoniacală o perioada mai ȋndelungata (ȋn sol trebuie să aibă loc mineralizarea şi nitrificarea).

 

Beneficiile produselor cu eliberare treptată / controlată şi efecte ȋn tehnologie

– Azotul este disponibil imediat după aplicare, dar ȋn doze mai reduse ȋn concordanţă cu nevoile plantei;
– Prin eliberarea/cedarea treptată se ponderează/diminuează activitatea bacteriilor nitrificatoare şi deci se reduc pierderile prin spălare, evaporare;
– Se diminuează până la dispariţie fenomenele de antagonisme sau contrabalansare nutriţională caracteristice excesului de azot de moment la ȋngrăşămintele cu eliberare rapidă;
– Se asigură hrănirea echilibrată cu azot şi implicit cu celelalte elemente pe o perioadă mai lungă de timp ȋn paralel cu introducerea ȋn sistem a unei cantităţi de azot din resturi organice şi/sau din ploi.

 

De ce trebuie să ne concentrăm atenţia pe ȋngrăşămintele de sol cu eliberare controlată/treptată?

1. Profitul pentru fermier este mai mare la utilizarea acestui tip de ȋngrăşăminte .
2. Dozele aplicate pot fi de la jumătate până la de 2 – 3 ori mai mici comparativ cu cele clasice.
3. Număr de aplicări mai redus – la unele culturi o singură aplicare este suficientă.
Punctele 2 şi 3 reduc ȋn plus si cheltuielile pentru depozitare, manipulare, transport şi aplicare ȋn camp.

Ȋngrăşămintele cu eliberare controlată înseamnă agricultură specializată, producţie de calitate şi respect pentru mediu.

Distribuie pe: