Peste două decenii de
agricultură inteligentă în România.

Prelevarea probelor de sol. Când și cum se face

Prelevarea probelor de sol la Minear Laboratoare

 

În studiile agrochimice se acordă o foarte mare atenţie tehnicilor de laborator care furnizează rezultatele finale, în timp ce modul de obţinere a probelor de sol – de exemplu prelevarea – este în mare măsură neglijat.

Un plan de prelevare a probelor de sol, întocmit şi executat corect, furnizează informaţii reale despre starea de aprovizionare a solului, ori chiar despre gradul de neomogenitate a parcelelor.

Dacă probele de sol sunt nereprezentative sau incorect prelevate, rezultatele obţinute în laborator vor fi foarte greu de interpretat şi vor fi lipsite de valoare ştiinţifică.

În general, erorile datorate prelevării probelor sunt mult mai mari decât ale rezultatelor obţinute în laborator şi din acest motiv prelevarea unei probe reprezentative este cea mai importantă etapă a întregului proces.

În România, standardul care guvernează prelevarea probelor de sol este STAS 7184/1-84. Orice abatere de la condiţiile acestui standard poate conduce la rezultate nesemnificative ori foarte greu de interpretat.

 

 

Mărimea parcelelor corespunzătoare unei probe

 

  • culturi de câmp – maximum 5 ha;
  • culturi de pomi şi viţă de vie – maximum 2 ha;
  • culturi de legume în sere – maximum 2000 m2;

 

 

Adâncimea de prelevare a probelor de sol

 

  •   0 – 20 cm – teren  arabil şi sere;
  •   0 – 20 cm şi 20 – 40 cm – plantaţii de pomi şi viţă de vie;

 

 

Probele elementare se recoltează parcurgând parcela în zig-zag (figura de mai jos). În cazul prelevării cu sonda automată, se stabilesc traseele de prelevare şi numărul de probe elementare în faza de pregătire şi se memorează în computer.

 

 

Prelevarea probelor de sol; exemplu traseu de prelevare a probelor de sol; analize de sol
                              Exemplu traseu de prelevare a probelor de sol

 

 

În zonele limitrofe drumurilor, pe o lăţime de minimum 5 m nu se recoltează probe.

 

Dacă într-o parcelă se întâlnesc porţiuni foarte mici (sub 0,2 ha) de soluri diferite de solul dominant, se evită prelevarea probelor din aceste zone.

 

MINEAR LABORATOARE este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor în scopul efectuării de studii agrochimice, iar laboratorul vă stă la dispoziţie pentru orice informaţii referitoare la prelevarea probelor.

 

 

Contact MINEAR LABORATOARE

 

Director  – Peter Sandici, tel. 0742144755

Asistent Manager  – Diana Dan, tel. 0742148881

Echipa NATUREVO – https://www.naturevo.ro/contact/

 

Distribuie pe: