Peste două decenii de
agricultură inteligentă în România.

Produse

EVOBOR® – fertilizant foliar

Caracteristici

- Borul reprezintă un microelement esenţial pentru diferenţierea mugurilor floriferi, ramificaţiilor, creşterea rezistenţei la factorii de stres etc.
- Se va folosi în programele de fertilizare pentru prevenirea şi/sau înlăturarea carenţei de bor
- Se aplică în preînflorire până la formarea fructului şi chiar după recoltare, pentru constituirea rezervei necesare repornirii în vegetaţie în sezonul următor

Avantaje

EVOBOR se va folosi cu precădere pentru:

- Corectarea deficienţei de bor
- Îmbunătăţirea fertilităţii
- Reducerea influenţei negative a temperaturilor extreme, mai ales în perioada de înflorire şi fecundare
- Diminuarea putregaiurilor fiziologice la tulpini, fructe sau tuberculi, bulbi, rădăcinoase

Compoziție %

Bor (B)……………….11%, solubil în apă (150 g/L)

Aplicare și dozare

Cultura                              Doza(L/ha/aplicare)                             Momentul aplicării
Rapiță 1-1,5 3 aplicări
• Prima aplicare: la 4-6 frunze
• A doua aplicare: primăvara
• A treia aplicare: după 3-4 saptamâni, la reluarea vegetației
Floarea soarelui 1-1,5 1-2 aplicări
• Stadiul de 6-8 perechi de frunze și/sau în faza de buton floral.
Sfeclă 1-1,5 3-4 aplicări
• Prima aplicare: la 4-6 frunze
• A doua aplicare: după 3 săptamâni
• A treia aplicare: după 3 săptamâni
• A patra aplicare: după 3 săptămâni
Viță de vie 1 2- 3 aplicări
• Stadiul de apariție a inflorescenței
• Înainte de înflorire
• La intrarea în pârgă
Pomi fructiferi  2 – în perioada de repaus vegetativ 2- 3 aplicări
1 – în vegetație • Prima aplicare înainte de înflorire, urmate de altele la interval de 2-3 săptămâni
Alte culturi horticole 1 Când suprafața foliară este bine dezvoltată

Distribuie pe: