Peste două decenii de
agricultură inteligentă în România.

Cum utilizăm rațional îngrășămintele?

Obținerea unei producții agricole profitabile și sustenabile reprezintă scopul oricărui fermier. Cea mai mare parte a producției agricole se obține în câmp deschis, având solul ca bază pentru culturi. Solul este un element foarte complex, care conferă potențialuri diferite de producție, determinate de caracteristicile sale formate de-a lungul timpului, sau influențate de măsurile agrotehnice aplicate.

Este evidentă necesitatea păstrării fertilității native a solului, dată de conținutul de materie organică, proprietățile fizice, compoziția chimică și biologică. Mai mult, pentru a crește potențialul productiv al solului, este importantă creșterea fertilității sale prin multiple măsuri.

 

O greșeală frecventă care trebuie evitată 

Creșterea potențialului productiv al solului pe perioade scurte se poate face prin măsuri de fertilizare sau ameliorare a solului.

În mod curent, fertilizarea este măsura principală pentru creșterea producției agricole.

De cele mai multe ori, când vorbim de fertilizare, ne referim la gradul de aprovizionare al solului cu macroelementele azot, fosfor și potasiu. Se acordă mult prea puțină importanță oligoelementelor sau microelementelor.

 

Cauza dezechilibrelor majore în sol și plante

În ultimii ani, mai ales din cauza presiunii schimbărilor climatice și din necesitatea de a crește producția agricolă, fermierii încep să înțeleagă rolul celorlalte elemente nutritive pentru obținerea producțiilor dorite, dar și pentru menținerea fertilității solurilor.

Este din ce în ce mai evident că utilizarea unilaterală a fertilizantilor cu azot creează dezechilibre majore în sol, dar și în plante, determinând atât afectarea producției, cât și dezechilibrarea mecanismelor biologice din sol.

 

Fertilizarea excesivă cu azot și urmările ei

Exemplul anului 2023, când fermierii au folosit mai mult azotul că fertilizant, pe baza unui preț mai scăzut și care a dus la afectarea majoră a producției de cereale și răpită prin influența negativă mai puternică a arsurilor solare și a bolilor, ar trebui să fie drept învățătură. Au fost cazuri în care producția a fost mai bună acolo unde nu s-au folosit îngrășăminte azotoase, pentru că apariția bolilor a fost întârziată, iar efectul arsurilor solare a fost diminuat.

Pentru a înțelege mai bine relațiile de sinergism, complementaritate și antagonism, este suficient să privim cu atenție diagrama lui Mulder și să analizăm interacțiunile între elementele nutritive principale pentru plante.

 

Diagrama lui Mulder

 

Trebuie să înțelegem că utilizarea eficientă a fertilizantilor este foarte importantă atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere al menținerii și chiar creșterii fertilității solurilor.

Stabilirea unei rețete de nutriție a culturilor trebuie să aibă în vedere, în primul rând, gradul de aprovizionare inițială a solului cu elemente nutritive. În acest sens, cartarea agrochimica a solurilor este foarte importantă.

 

Cartarea agrochimică ne arată necesarul real de nutrienți

NATUREVO, prin societatea MINEAR LABORATOARE, efectuează cartări agrochimice și stabilește soluții de fertilizare diferențiate în funcție de caracteristicile solului, culturile care urmează a fi înființate și producțiile scontate.

De cele mai multe ori, fertilizarea de bază nu poate rezolva integral necesitatea plantelor și a microorganismelor din sol care contribuie direct la absorbția elementelor nutritive. Completarea necesarului de elemente nutritive se face prin fertilizări faziale, atât la sol, cât și foliar (vezi din nou diagrama lui Mulder).

 

Aliați împotriva secetei

Anul 2023 a arătat că acolo unde plantele au avut mai mult potasiu, magneziu, bor, cupru, zinc, magan, au trecut mai bine peste perioadele de secetă, insolație puternică și au dat producții mult mai bune. Este foarte important ca nutriția să se desfășoare echilibrat și pe tot parcursul vegetației, evitându-se perioadele cu excese nutritive și apoi cele cu deficiențe.

În acest context, NATUREVO oferă fermierilor fertilizanți cu eliberare controlată/treptată, pentru a acoperi necesarul de elemente nutritive pe tot parcursul vegetației și a mări randamentul de utilizare al nutrienților.

Pentru a avea rezultatele dorite și la costuri rezonabile, apelați la specialiștii Naturevo pentru:

  • Realizarea cartărilor agrochimice în scopul stabilirii necesarului de fertilizanți pe culturi/sole/perioade;
  • Conceperea rețetelor de fertilizare cu cele mai performante/eficiente produse.

 

 

Dr. Ing. Ioan ENOIU

Director Strategii Integrate NATUREVO

Distribuie pe: