Peste două decenii de
agricultură inteligentă în România.

Maximizați recoltele cu analizele de sol de la MINEAR

De ce avem nevoie de studii agrochimice

Rolul nutrienților pentru dezvoltarea plantelor şi obţinerea de culturi sustenabile economic este bine stabilit şi cunoscut. Cum putem maximiza recoltele cu ajutorul analizelor de sol?

 

Există 16 nutrienți esențiali pentru plante

Aceştia sunt: carbon (C), hidrogen (H), oxigen (O), azot (N), fosfor (P), potasiu (K), calciu (Ca), magneziu (Mg), fier (Fe), sulf (S), zinc (Zn), mangan (Mn), cupru (Cu), bor (B), molibden (Mo).

Aceste elemente nutritive trebuie să fie disponibile culturilor în cantități necesare pentru o producție ţintă. Nu este suficient ca aceşti nutrienţi să existe în sol, ci este obligatoriu să poată fi asimilaţi de către plante, iar alimentarea zonei rădăcinilor să fie posibilă şi constantă.

Orice nutrient deficitar va limita sau va încetini dezvoltarea corectă a plantei. Nutrienții necesari pot proveni din diverse surse, cum ar fi atmosferă, sol, apa de irigare, îngrășăminte minerale, gunoi de grajd și biofertilizatori. Combinațiile, cantitățile și integrarea nutrienților care urmează să fie furnizați din diverse surse (aprovizionare integrată cu nutrienți pentru plante) depind de diverși factori, inclusiv tipul de cultură, solurile, disponibilitatea diferitelor resurse și, în cele din urmă, de considerente economice, cum ar fi nivelul de producție și costurile intrărilor și ieșirilor.

 

Managementul corect al nutrienților crește producțiile

Managementul integrat al nutrienților este o abordare bine acceptată pentru gestionarea durabilă a productivității solului și creșterea producției agricole. Pentru a implementa cu succes această abordare, sunt necesare, printre altele, laboratoare de testare bine echipate pentru a evalua capacitățile de aprovizionare cu nutrienți din diverse surse. Analiza precisă și în timp util ajută la determinarea cerințelor de nutrienți pentru plante, astfel încât să se ajusteze aprovizionarea acestora prin diverse surse.

(sursă: FAO Fertilizer and Plant Nutrition Bulletin, 19, 2008)

 

Atenție la toți factorii de vegetație

Toţi factorii de vegetaţie sunt la fel de necesari şi importanţi în egală măsură, indiferent de raportul cantitativ cu care fiecare intervine în procesul de creştere şi dezvoltare a plantelor, iar neglijarea unuia dintre ei poate sa aibă consecinţe negative asupra creşterii şi dezvoltării plantelor, precum şi a recoltelor finale.

Aprovizionarea cu elemente nutritive este o cerinţă satisfacută mult mai uşor comparativ cu alt factor de vegetaţie, dar asta nu înseamnă că o nutriţie corespunzatoare poate fi suficientă pentru creşterea şi dezvoltarea plantelor. În egală masură trebuie asiguraţi şi ceilalţi factori precum lumină, apă, căldură etc. Insuficienţa unui factor de viaţă nu poate fi compensată prin aplicarea excesivă a altor factori.

Prin aplicarea îngrăşămintelor se restituie în forme uşor accesibile elementele nutritive, atât cele consumate de plante, cât şi cele care s-au imobilizat sau au fost levigate.

Raportul optim între elementele nutritive asigură o recoltă mai mare chiar dacă unul dintre factorii de vegetaţie se află în minim. Dezechilibrele produse de concentraţii neechilibrate între elementele nutritive pot provoca tulburări în metabolismul plantei manifestate prin scăderea recoltei sau sensibilizarea la atacurile agenţilor patogeni.

(sursă: AGROCHIMIE, Conf. dr. Roxana Madjar, Prof. dr.Velicica Davidescu, 2009)

 

Planul de fertilizare începe cu analizele de sol

Pentru obţinerea unor recolte satisfăcătoare şi reducerea costurilor asociate fertilizării excesive („în orb”) sau a tratamentelor excesive, orice fermier trebuie să pornească de la premiza că fără un control al calităţii solului nu va fi eficient economic decât întâmplător.

Minear Laboratoare vine în sprijinul fermierilor şi pune la dispoziţia acestora toată experienţa acumulată în cei 12 ani de activitate, oferindu-le cartări agrochimice integrate, de la prelevare de probe şi analize chimice până la întocmirea planurilor de fertilizare, cu soluţii optime în ceea ce priveşte utilizarea fertilizanţilor.

 

  • Prelevarea probelor: cu dispozitiv de prelevare automată sau manual, acolo unde nu poate fi efectuată prelevare automată (acreditare RENAR).
  • Analiza chimică a solului: pH, plasticitate (textură), humus, azot nitric, fosfor, potasiu, calciu, magneziu, sodiu, cupru, fier, mangan, zinc (acreditare RENAR).
  • Întocmirea planurilor de fertilizare: calcularea dozelor recomandate ţine cont de rezultatele analizelor de laborator, interdependenţa nutrienţilor, utilizarea îngrăşămintelor naturale sau a irigaţiilor.

 

Pentru analize de sol precise și consultanță personalizată, contactați echipa Minear Laboratoare!  Colegii noștri sunt aici pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate în ferma dumneavoastră.

 

  • Peter Sandici, Director General – 0742144755
  • Diana Dan, Asistent manager – 0742148881

 

 

Dr. Chimist Florin Crişan,

Minear Laboratoare

Distribuie pe: