Peste două decenii de
agricultură inteligentă în România.

Wetcit, cel mai performant adjuvant din România, cu tehnologie transphloem

Succesul tratamentelor fitosanitare în condițiile unei agriculturi intensive nu mai poate fi asigurat decât dacă se folosesc adjuvanți la pregătirea soluțiilor pentru aceste tratamente.

 

Prin definiție, un adjuvant este orice substanță care atunci când este adăugata într-o soluție de pulverizare, îmbunătățește sau modifică acțiunea solutiei de stropit, a acțiunii produselor din soluție sau a ambelor componente. Există o multitudine de adjuvanți care sunt adăugați încă din fabrică în formulările diferitelor produse pentru a facilita stabilitatea și funcționalitatea substanțelor active din soluțiile de pulverizare, dar fermierii sunt întotdeauna mai interesați de acei adjuvanți care pot fi adăugați la soluția de pulverizare ”în fermă” pentru a îmbunătăți performanța pesticidelor și a-i să profite la maximum de banii cheltuiți pe programele de protecție.

 

Sunt trei motive principale pentru care este necesară folosirea adjuvanților:

  1. în primul rând, viteza de deplasare a utilajelor de tratat a crescut de două până la trei ori;
  2. în al doilea rând, cantitatea de apă folosită pe hectarul de cultură a scăzut de două – trei ori;
  3. mărimea picăturilor folosind duzele actuale este mult mai mare decât cea a celor de acum zece ani.

 

Datorită tuturor acestor factori este absolut necesară folosirea agenților de dispersie în amestecurile de pesticide.

Absorbția pesticidelor la suprafața foliajului și mișcarea către organismul țintă este extrem de complexă și acest proces implică întodeauna mai multe aspecte. Astfel, deplasarea substanțelor active pe sau prin frunză, se datorează inițial unui proces de difuzie. Eficacitatea, în această situație, este îmbunătățită atunci când produsele sunt reținute într-o stare semi-lichidă mai mult timp, fapt care mărește continuitatea absorbției. Această proprietate a adjuvanților se numește capacitate de umectare, iar produsul este clasificat ca umectant. 

 

De asemenea, pesticidele pot penetra în plantă prin stomate sau cuticulă. Acest lucru este sporit de capacitatea de dispersare a unor agenți tensioactivi care reduc tensiunea dinamică de suprafață la un nivel suficient de scăzut ca produsul să intre în frunză prin aceste căi. Totodată, absorbția prin membrana celulară și translocarea prin floem (sistemul liberian al plantelor) este mult ușurată de un sistem de transport electrochimic hidrofil și/sau lipofil.  Așadar, un adjuvant performant ar trebui sa aibă toate aceste proprietăți: umectant, dispersant, penetrant si translocant.

 

Unul din cei mai complecși și performanți adjuvanți pe plan mondial – WETCIT, este acum în portofoliul Naturevo.

 

WETCIT este un adjuvant de ultimă generație care îmbină valori multiple:

  • este un super-dispersant care asigură repartizarea uniformă a picaturilor de soluție pe foliaj;
  • este un penetrant și translocant care asigură intrarea soluției de pesticide în frunze, dar și transportul lor până la vârfurile de creștere în ambele sensuri, atât acropetal, cât și bazipetal;
  • este un umectant care asigură menținerea umedă a foliajului până la absorbția completă a soluției în interiorul frunzelor și, în plus, capacitatea lui de reumectare se menține până la zece zile de la tratament

 

Proprietățile remarcabile ale produsului WETCIT, adjuvant de ultimă generație, fac ca performanța pesticidelor din amestecul de tratament să fie maximă. 

 

Apelați la specialiștii NATUREVO pentru a asigura performanța maximă a tratamentului fitosanitar!

Distribuie pe: